ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
  • siwz (PDF, 1.4 MiB)
  • formularz ofertowy z zał., kosztorysy (DOCX, 73.5 KiB)