ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obowiązek informacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szanowni Państwo

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie statutowej działalności Zakładu.
Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, NIP: 9291925640, REGON: 368268097.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Sławomira Kremensa, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Administrator informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działalności statutowej, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;
2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit c) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
3. dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa od końca roku kalendarzowego od daty uzyskania danych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania na przykład z uwagi na wiążące umowy najmu lokalu komunalnego lub o administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami szczególnymi oraz na podstawie państwa zgody;
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i ich sprostowania;
5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody i usuniecie danych może nastąpić po zakończeniu łączących Panią/Pana umów z administratorem i rozliczeniu wszelkich należności pieniężnych wobec administratora;
6. dane osobowe dotyczące Pani/Pana nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji wiążących nas umów;
7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
8. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
9. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działalności statutowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Inspektor Ochrony Danych
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-21 12:01:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-21 12:35:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-13 12:13:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3181 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »