ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obowiazek informacyjny dla pracowników ZGM

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obowiązek Informacyjny dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-13 11:57:38 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Obowiązek informacyjny dla pracowników Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 
 
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, niniejszym informuje, że w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie statutowej działalności Zakładu.
Administratorem danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, NIP: 9291925640, REGON: 368268097.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email .
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Administrator informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działalności statutowej,
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c) i lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
3. dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, przez okres zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa od końca roku kalendarzowego od daty uzyskania danych, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania na przykład z uwagi obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami szczególnymi;
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu dodanych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby i ich sprostowania;
5. dane osobowe dotyczące Pani/Pana nie będą przekazywane podmiotom trzecim
o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji wiążących nas umów;
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
8. podanie danych jest niezbędne do wykonywania przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej działalności statutowej.
 
« powrót do poprzedniej strony