ˆ

Dyrekcja

Szczegóły informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-10-02 14:04:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:
 
                 Rafał Bukowski -  Dyrektor
           
                 Marianna Maćkowiak - Z-ca Dyrektora
                 Katarzyna Hrechorecka - Główna Księgowa
 
Działają w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego