Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Dyrekcja

Szczegóły informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-10-02 14:04:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje: 
           
                 Marianna Maćkowiak - Z-ca Dyrektora
Zarządzenie nr 1333.2018 Przezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 listopada 2018r.
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze

                 Rafał Bukowski- Z-ca Dyrektora - Główny Księgowy
 
Działają w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego