ˆ

Dyrekcja

Szczegóły informacji

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-10-02 14:04:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Wykaz osób sprawujących funkcje i ich kompetencje: 
           
                 Marianna Maćkowiak - Z-ca Dyrektora

                 Rafał Bukowski- Z-ca Dyrektora - Główny Księgowy
 
Działają w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo-finansowego