ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.07.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.07.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: księgowy

Miejsce pracy: Dział Finansowo-Księgowy

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-09-23

Ogłoszono dnia: 2019-09-23

Termin składania dokumentów: 2019-10-11 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.07.2019

Id ogłoszenia: DO-111-07-2019

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych;
 2. Praktyczna znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office ( word,exel);
 3. Zdolności analityczne;
 4. Wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne;
 5. Staż pracy:
          - przy wykształceniu średnim 4 lata,
          - przy wykształceniu wyższym 2 lata
       6. Umiejętność pracy w zespole,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 2. Znajomość oprogramowania PC Biznes PRO Prestiż ( moduły Finanse i księgowość oraz Rozrachunki);
 3. Komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rejestru wpływów dokumentów księgowych;
 2. Sprawdzanie dokumentów księgowych;
 3. Prowadzenie ewidencji zakupu materiałów i usług;
 4. Prowadzenie rozliczeń z kontrahentami;
 5. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego.
- praca w  pełnym wymiarze  etatu,
- praca w zespole,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- czynniki uciążliwe: stałe obciążenie statyczne związane z pracą siedzącą, praca przy  komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
- istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku, utrudniony dostęp  osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał),
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/(oryginał),
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r.  roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. poz. 1000/  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. udokumentowany staż pracy dla osób
z wykształceniem wyższym – 2 lata,
z wykształceniem średnim 4 lata.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-11 14:45:00
b. Sposób:
 
            w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta pracy na stanowisko: „ Księgowy ” osobiście lub listem poleconym:
 
c. Miejsce:
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 78, 68 353 36 78,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie ,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną  poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub listownie  za pośrednictwem poczty na wskazany przez kandydata adres do kontaktu ( podstawa prawna art. 221Kp..)
 4. Wybrany kandydat zostanie poinformowany telefonicznie lub  listownie na wskazany przez kandydata adres do kontaktu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kruszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-23 08:38:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-23 08:56:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-12 12:56:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2848 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony