ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: DO.111.4.2021.IO-N Drukuj informację Ogłoszenie numer: DO.111.4.2021.IO-N

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: starszy księgowy

Miejsce pracy: Dział Finansowo-Księgowy

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Organizacyjny

Data udostępnienia: 2021-05-27

Ogłoszono dnia: 2021-05-27

Termin składania dokumentów: 2021-06-10 14:45:00

Nr ogłoszenia: DO.111.4.2021.IO-N

Id ogłoszenia: DO-111-4.2021-IO-N

Zlecający: Dział Organizacyjny

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 6. wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne;
 7. staż pracy na wskazanym lub pokrewnym stanowisku (na mocy umowy o pracę oraz działalności gospodarczej) przy wykształceniu wyższym min. 2 letni,  przy wykształceniu średnim min. 4 letni;
 8. wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości zagadnień gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej,
  a w szczególności znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych i finansów publicznych;
 9. praktyczna znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (Word, Excel);
 10. zdolności analityczne;
 11. odpowiedzialność, samodzielność, analityczne myślenie, umiejętność planowania pracy
  oraz umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 2. znajomość oprogramowania PC Biznes PRO Prestiż (moduły: Finanse i księgowość
  oraz Rozrachunki);
 3. komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ewidencja zakupu dot. utrzymania lokali komunalnych;
 • prowadzenie rejestru wpływów dokumentów księgowych;
 • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • prowadzenie rozliczeń w kontrahentami;
 • przygotowywanie zestawień potrzebnych do sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie rejestrów VAT.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZGM w Zielonej Górze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae (oryginał);
 2. kwestionariusz osobowy dostępny na stronie  www.gm.zgora.pl/druki/ (oryginał);
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie  dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 6. oświadczenie o niekaralności;
 7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o stanie zdrowia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-06-10 14:45:00
b. Sposób:
w zamkniętej kopercie z napisem:
„Nabór na stanowisko: starszy księgowy” osobiście lub listem poleconym.
termin faktycznego wpływu aplikacji do ZGM do: 10.06.2021r. do godz. 14:45
 
c. Miejsce:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra pok.002 KANCELARIA (parter).

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kontakt z inspektorem ds. osobowych: tel. 68 353 36 68, 68 353 36 78,
 2. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do ZGM po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie,
 3. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego telefonicznie oraz listownie za pośrednictwem poczty na wskazany
  przez kandydata adres do korespondencji (podstawa prawna art. 221Kp.)
 4. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w ZGM w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110 przy pok. 103 I piętro oraz na stronie internetowej Zakładu www.bip.gm.zgora.pl.,
 5. dokumenty aplikacyjne kandydatów, ubiegających się o w/w stanowisko, które w wyniku rekrutacji nie zostały wybrane przez okres 30 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru będą
  do odbioru osobistego w ZGM w Zielonej Górze pok.103, a po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

http://bip.gm.zgora.pl/10035/Obowiazek_informacyjny/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Osinska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-27 09:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-27 10:01:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-24 12:37:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1401 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony