ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych w budynkach przy ul. Zjednoczenia 110, ul. Zjednoczenia 110b, ul. Boh. Westerplatte 11 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.1 MiB)
 • siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • formularz ofertowy z zał. (DOCX, 38.8 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie do zapisów siwz (1) (PDF, 558.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 86.7 KiB)
 • odpowiedź na zapytanie do zapisów siwz (2) (PDF, 296.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 581.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-17
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • siwz (PDF, 1.4 MiB)
 • formularz ofertowy z zał., kosztorysy (DOCX, 73.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 471.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 331.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 824.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług polegających na utrzymaniu Kompleksu Przyrodniczo-Edukacyjnego, znajdującego się na terenie miasta Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • formularz ofertowy z załącznikami (DOCX, 41.1 KiB)
 • protokół z otwarcia ofert (PDF, 208.7 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 303.7 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 164.4 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych i wewnątrz budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Administracja Budynków Mieszkalnych nr 1 i nr 2 w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.9 MiB)
 • siwz (PDF, 1.8 MiB)
 • formularz ofertowy z załącznikami (DOCX, 38.4 KiB)
 • formularze cenowe (DOCX, 17 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 304.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 924.2 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 722 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-11-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach zieleni miejskiej i mienia komunalnego w obrębie ABM nr 1 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra i ABM nr 2 wraz z Nowym Miastem Zielona Góra
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • siwz (PDF, 1.4 MiB)
 • formularz ofertowy z zał., kosztorysy (DOCX, 73.5 KiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 512.6 KiB)
 • ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania (PDF, 377.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wykonanie dociepleń budynków mieszkalnych komunalnych wraz z opracowaniem dokumentacji”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.7 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (7Z, 21.9 MiB)
 • siwz (PDF, 1.2 MiB)
 • formularz ofertowy z załącznikami (DOCX, 39.9 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 59.4 KiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 3 MiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Plac Matejki 22 w Zielonej Górze w ramach zadania: „Wykonanie dociepleń budynków mieszkalnych komunalnych wraz z opracowaniem dokumentacji”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna (7Z, 17.5 MiB)
 • siwz (PDF, 1.2 MiB)
 • formularz ofertowy z załącznikami (DOCX, 39.2 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 543.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • siwz (PDF, 1.3 MiB)
 • formularz ofertowy edytowalny z załącznikami (DOCX, 52.5 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.8 MiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 465.9 KiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • ogłoszenie o zmianie umowy (PDF, 75.9 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmianie umowy (PDF, 93.2 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie umowy (2) (PDF, 165.7 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie umowy (3) (PDF, 157.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-07-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami w ramach realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie MOF Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5 MiB)
 • siwz (PDF, 1.3 MiB)
 • formularz ofertowy edytowalny z załącznikami (DOCX, 51.8 KiB)
 • odpowiedzi na zapytanie do zapisów siwz (1) (PDF, 363.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 1 MiB)
 • ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania (PDF, 3.2 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłącza wodociągowego w ramach zadania „Wykonanie przyłączy do budynków pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej” w Zielonej Górze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.6 MiB)
 • siwz (PDF, 1.1 MiB)
 • Stwior (PDF, 339.6 KiB)
 • kosztorys (DOCX, 31.6 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (7Z, 18.3 MiB)
 • formularz ofertowy z załącznikami (DOCX, 40.9 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 1.2 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 2.8 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji